Nyttige tips: overgangstabell RON - MON. Har du oppgitt USA kvalitet til 110 octane så blir dette i Norsk kvaletet:

Ron + mon = Norsk kvaletet. 110 + 103 Aspen = 106,5 oktan i Norsk kvalitet. For å få dette til uten å få detonasjon eller
2 2 stempel havari så må toppene forandres.

 

 

 

 

 

Bensin typer:  
RON (NORSK)(Research octane number) MON (USA ) (Motor octant number)
92 85,7
97 89
100 91,6
103 92,5
105 94,2
106 97,0
110 99,0

Tenning:Eks.på tempraturforandringer i forbrenningskammer ved å forandre fortenningen:
2 mm før TDC gir 656 g/c
2,25 mm " gir 673 g/c
2,50 mm " gir 698 g/c
Smeltepunkt for aluminium ligger på ca 750 g/c
 

Kompresjonsforhold:
Sylinder volum ccm 100 octane 100/130 octane
50-80 15,5:1 16,0:1
100-125 14,3:1 15,0:1
175 13,5:1 14,0:1
250 12,5:1 13,0:1
350 12,2:1 12,5:1
500 11,8:1 12,1:1

Tennplugger:
Dersom du har problem med at motoren bruker tennplugger,så er nok største årsak til dette at motoren har feil utforma forbrennings kammer,slik at det blir for dårleg forbrenning,Feil varmeverdi, for feit blanding olje/ bensin/luft. eller feil tenning.
Eksempel: Ein NGK B7ES som gir 130`C , vil ein B8ES gi 125`C og ein B9ES avgi 120`C. Det er viktig at pluggopningen er riktig etter fabrikkens anvisninger. Men dersom vi forandrer kompresjonen,til ein høgare verdi,så vil det medføre at vi må ha minde opning.
Metoder for utreikning av:
Volum sylinder:
Boring x boring x slaglengde x 0,7854 = volum
Eks. POLARIS XC 800
8,5 x 8,5 x 7,0 x 0,7854 = 397,22 ccm pr.syl.
Squish band:
Skal ha ein breidde på ca 50% av domen
r x r x 3,14 : 2 : 3,14=( kvadratrot av dette) x 2 = breidde på dom.
boring - breidde på dom x 50% = breidde på squish band.
Klaring på squish band,er viktig. ( Dette er ein yrkeshemleghet,og det er mange som har meininger om kva som er det rette.)
Ccm topp:
For å finne ut dette må vi ha eit måleglass (Buret).
Utreikning av kompresjonsforhold
Volum topp + volum sylinder : volum topp = komp.forhold
Eks:( POLARIS XC 800) 36ccm + 397,22 : 36 = 12,03 : 1
For å finne rektig kompresjonsforhold til din motor,så er det ein del ting ein må take hensyn til: Volum sylinder.Bensinkvalitet octane.Høgde over havet.
Skal du reikne om tempratur Fahrenheit-Celsius: Oppgitt verdi minus 32 : 1,8 = `C Eks. 100 f -32 = 68 : 1,8 = 37,78 `C
Høgde over havet oppgitt i feet: 1000 feet= ca 300 m/over/havet.
0-3000 feet = 0-900 m/over/havet.

STØTDEMPERE:
Vi reparerer gass støtdempere, og har utstyr til å fylle disse med gass.

Eksos til totaktsmotoren

Header er røyr som går ut frå sylinderens eksosport.

Dette røyr skal ha samme diameter som eksosport frå sylinder, og være 6 til 8 ganger så langt som eksosport åpning i mm, Header skal åpne seg ca 2-3 grader mot den første con (Diffuser).

Diffuser skal åpne seg 7-10 grader mot midtseksjon (Belly)

Eks. på lengden på header 50 x 8 = 400 m/m

For å finne ut største diameter på diffuser så tar ein eksosport åpning i m/m og ganger med 6,25 og så bereikner ein kvadratroten av dette.

Eks. 6,25 x 50 = 312,50 kvadratroten av dette blir 17,68 cm.

Belly er midtseksjonen og den største diameter på røyret ut i frå dette eksempel med eksosport åpning på 50m/m så blir diameteren 17,68.

Har vi ein lang seksjon så går motoren med lavt turtall , (forutsetter at header og diffuser har rette mål.

Har vi ein kort seksjon har vi høgt turtall. (samme her at header og diffuser har rette mål)

Baffle er bakre con den hjelper til å returnere uforbrente gasser i røyret inn i forbrenningskammeret den tiden eksosporten er åpen slik at vi får ein god fylling.

Gradene på denne conen skal være 14-20.

Stinger er røyret som går inn i sluttdemper dette virker som ein ventil og hjelper til å bestemme mengden av gasser vi vil returnere i forbrenningen.

Stinger skal være 0,58 – 0,63 av eksosport åpning.og ha ein lengde på ca.12 ganger diameteren på stinger.

Eks. Diameter på stingers når vi har 50m/m eksosport åpning blir 50 x 0,63 = 31,50m/m

Eks. Lengden på stinger blir 31,5 x 12 = 378m/m.

For å bereikne lengden på eksosrøyret så må ein ha greie på lydens hastighet og hvor mange grader eksosporten er åpen. Så kan vi bare sette inn det turtallet vi ønsker så får vi lengden på eksosrøyret.

 

Eks. 205 grader x 1700 (lydens hastighet feet pr. sek,) = 42,50 x 25,4 = 1079,50 m/m

8200

Lengden på røyret blir målt fra stempel og ut til 75 % av andre con. Som vist på skisse (TL)

Aslak